De kruising en waarom

Waarom is het zo belangrijk dat we een kruising maken?

Ons ras heeft maar weinig honden in de genenpoel.  Het gevolg daarvan is dat de honden te nauw verwant raken, dat geeft gezondheidsproblemen.

Een kruising met een niet-verwant ras geeft verbreding van de genenpoel en daarmee kun je voorkomen dat de gezondheidsproblemen gaan toenemen.

Cellen en Chromosomen:

Het lichaam bestaat uit veel cellen en elke cel bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de chromosomen. In bijna alle cellen zitten paren chromosomen. Hierin staat de erfelijke informatie die door beide ouders meegegeven wordt.

De chromosomen lijken op wenteltrapjes. Op de treden van de wenteltrapjes liggen de genen. Deze zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de bouw van het lichaam. Ze regelen ook het uiterlijk van de hond en dat zorgen alle onderdelen van het lichaam werken.

Hoe groter de verscheidenheid in genen binnen een ras, hoe gezonder de honden zijn. Als je uit een genenpoel steeds een paar honden pakt, omdat die er zo mooi uitzien en de rest van de honden niet gebruikt, dan begrijp je dat dit een verarming van de genenpoel is.

Bijvoorbeeld: Onderstaande plaatjes stellen twee ouderparen honden voor, elk met hun vier pups.

Als we pup nr 7 van het eerste paar kruisen met pup 5 van het tweede paar, dan zullen er geen groene pups geboren worden uit die combinatie. Een pup daarvan kruisen we terug naar pup 5 van het eerste ouderpaar en je zult nog steeds geen groene pups zien. Op dezelfde manier werkt het ook met genen voor de gezondheid.

Zo is goed te zien hoe makkelijk we een kleur kwijtraken, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de gezondheid.